Forretningsførsel hos Rg Forvaltning

Desktop-4
Mobile-3
integrasjoner

Forretningsførsel

Det er styret som er ansvarlig for borettslagets eller sameiets økonomi og regnskapsføring.  Som forretningsfører kan vi bistå med flere oppgaver som forenkler jobben din som styreleder. Dette kan bland annet være:

 • Tilgang til styret.com sin portal for en enklere styrehverdag.
 • Portalen gir styret tilgang til blant annet å behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker, samt gir tilgang til beboerlister, regnskap og arkiv.
 • Gode, tilpassede systemer
 • Fast forretningsfører
 • Generell rådgivning knyttet til forretningsførsel
 • Beregning og innkreving av felleskostnader
 • Tertial-, halv, eller årlig rapportering etter ønske
 • Årsregnskap og tredjepartsopplysninger
 • Bistand med styrets årsberetning
 • Kommunikasjon med megler ved kjøp og salg, megleropplysninger og fakturering av eierskiftegebyrer
 • Betaling av leverandørfakturaer
 • Utbetaling av styrehonorar / kontantutlegg
 • Forberedelse av generalforsamling/sameiermøte.
 • Delta på årsmøter som ordstyrer og hjelper styrene med diverse saker som bland annet innhenting av pristilbud fra leverandører
 • Forslag til budsjett

Trenger du hjelp med forretningsførsel?Kontakt oss