Lønnskjøring 

Vi tar ansvar for dine lønnsbehov.

Desktop-1
Mobile-1
avtale om lønn

Lønnstjenester

Lønnskjøring er avgjørende for ethvert selskap, men det kan være et komplekst område som stadig endrer seg. Feil i lønnsutbetalingene kan ha store konsekvenser. Vi tar ansvar for hele lønnsprosessen, fra innsamling av data til nøyaktig rapportering. Med vår ekspertise kan du være trygg på at lønnen blir håndtert profesjonelt og korrekt.Lønnstjenester vi tilbyr: 
 • Mottak av lønnsdata, også import fra andre systemer
 • Lønnskjøring
 • Lønnsslipper
 • Bokføring av lønn
 • Ansettelsesavtaler
 • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag
 • Utbetaling av lønn til rett tid
 • Reiseregninger
 • Feriepenger
 • Kontroll og oppfølging av sykepenger
 • Innsendelse av inntektsmelding
 • Pensjon og innrapportering av pensjon
 • A-melding
 • Sammenstillingsoppgaver
 • Rapportering til NAV
 • Avstemming lønn
 • Lønnsstatistikk til SSB
 • HR-tjenester
regner priser på kalkulator

Fordeler med å velge oss:

 • Vi tilbyr konkurransedyktige priser.

 • Du får en egen lønnsansvarlig som blir kjent med bedriften din.

 • Uansett størrelsen på din bedrift, kan du trygt stole på vår ekspertise innen lønnsadministrasjon.

 • Vi har erfaring med å håndtere lønnskjøringer for både store konsern og små bedrifter.

 • Vårt lønnsteam er faglig dyktig, og er alltid oppdatert på lover og regler.

 • Du kan fokusere på driften i selskapet, og slipper å lære opp kollegaer internt for lønnsbackup.

 

Kontakt oss

Overlat lønnsadministrasjonen til oss!

 

cp card image
01
Hvordan komme i gang?
 • Kontakt oss via e-post eller telefon og fortell oss om dine behov.

 • Vi vil utarbeide en skreddersydd løsning for deg, presentere et tilbud og sende deg en avtale som du kan signere digitalt.

 • Vi innhenter all nødvendig informasjon og sørger for at personalkort og inngangsverdier samsvarer med historiske lønnsslipper og oppgitte avgifter.

 • Nå er vi i gang, og den første lønnskjøringen vil bli gjennomført i henhold til avtalen!

 

cp card image
02
Slik fungerer det:
 • Du leverer inn lønnsdokumentasjon, inkludert tids- og avviksrapportering, data om nyansettelser, avsluttede arbeidsforhold, reiseregninger og andre detaljer, innenfor avtalt tidsramme.

 • Vi tar hånd om lønnskjøringen og sikrer at alle avvik og andre spesifikasjoner er korrekte og i samsvar med dine krav.

 • Ved eventuelle uklarheter eller feil blir du varslet, og du mottar en foreløpig oppsummering av lønnsutbetalingene.

 • Du får muligheten til å gi tilbakemelding med eventuelle endringer eller godkjenne lønnskjøringen for videre behandling.

 • Vi distribuerer digitale lønnsslipper til de ansatte.

 • Vi produserer en betalingsfil som enkelt kan godkjennes av deg eller oss.

Trenger du hjelp med lønnsadministrasjonen?Kontakt oss