Rg CapRoom

Enkel bedriftsadministrasjon med digitalt aksjonærregister, Altinn-integrasjon, investorkommunikasjon, styrerom og dokumentsenter.

Athene Caproom_Desktop
Athene Caproom_Mobile
prosjektstyring

Enklere bedriftsadministrasjon

Rg CapRoom gjør bedriftsadministrasjonen din enklere. Oppnå en smidig arbeidsprosess og bedre oppfølging for styremedlemmer, investorer og ledere med blant annet et dokumentsenter, aksjebok, et digitalt styrerom, DD-rom, meldingssenter og ikke minst et digitalt aksjonærregister integrert med Altinn.

Hva er inkludert i Rg CapRoom?

cp card image
01

Kontraktshåndtering

Få full kontroll over dine avtaler med Rg Contract Management. Sett opp blant annet påminnelser, definer oppsigelsestider, send inn avtaler pr e-post og få oversikt over kostnader. Vår modul er skapt med tanke på effektiv organisering av både leverandør og kundeavtaler, samtidig som den sikrer at viktige fornyelser og frister ikke overses. Videre oppfyller vår løsning kravene i åpenhetsloven


 

cp card image
02

Digital aksjebok

I henhold til loven er alle aksjeselskaper pålagt å ha en aksjebok. Rg CapRoom gir deg fullstendig oversikt over alle aksjer og aksjonærer gjennom en digital aksjebok. Her blir blant annet utbytte, transaksjoner, emisjoner og gründerfradrag enkelt registrert. 

Du har muligheten til å invitere aksjonærene til å følge med på selskapets utvikling eller for å dokumentere antall aksjer de eier.

Rg tar seg av rapporteringen for deg og sikrer at informasjonen i CapRoom er korrekt. 

cp card image
03

Digitalt styrerom

Rg CapRoom gjør styremøter enklere og sikkert. Med vår løsning kan du blant annet forespørre signaturer, be møtedeltakere om å gjennomgå vedlegg til styremøtet og gi tilbakemeldinger på dokumenter. Du får full kontroll på virksomhetens underlag, oppgaver og styremøter.

Videre tilbyr vi både elektronisk signatur og BankID- signering for utenlandske rådgivere og styremedlemmer. I tillegg, sikrer vi at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie ved at underlag til styremøter og vedlegg til meldinger ikke blir sendt som vedlegg i Rg CapRoom.

cp card image
04

Din aksjeportefølje

Vår aksjeporteføljeløsning gir deg full oversikt over dine investeringer, inkludert ligningsverdi, avkastning, kostpriser, og siste aksjekurs. Denne løsningen er ideell hvis du har aksjer i flere selskaper og trenger en samlet oversikt.

Med aksjeporteføljeløsningen kan du følge og registrere alle dine investeringer. Regnskapsfører kan enkelte få oversikt over alle aksjene du eier ved å legge inn investeringene dine her, inkludert siste verdi på selskapet, siste ligningskurs og annen relevant informasjon. Dette sparer både deg og regnskapsføreren for tid og kostnader. 

cp card image
05

Dokumentsenter

Med Rg CapRoom sitt dokumentsenter kan med få tastetrykk enkelt signere, lagre og dele viktige dokumenter med investorer, styret og andre interessenter. Alle mappene kan rettighetsstyres for å beskytte sensitive opplysninger og innholdet kan organiseres og struktureres for klart og effektivt samarbeid.

cp card image
06

Due Diligence-rommet 

Vårt DD-rom er utviklet for å effektivisere kritiske forretningsprosesser. Det er ofte omfattende informasjonsutveksling og besvarelse av spørsmål ved salg, kjøp og tilførsel av nye investorer. Due diligence-prosessene kan ofte komme brått på og legge press på den daglige driften. 

Rg CapRoom strukturerer informasjonen i et ryddig DD-rom for å forenkle prosessen. Her kan du dele nødvendig informasjon, samt sette begrensninger for hvem som har tilgang. Det er også mulighet for å kommunisere med motparten på hver mappe og markere mapper som ferdige. Vi hjelper deg med DD-prosesser, til å strukturere mapper eller spørsmål i DD-rommet. 

cp card image
07

Meldingssenter

Effektiv kommunikasjon med investorer og styret er av stor betydning for ethvert selskap. I vårt meldingssenter blir all  kommunikasjonshistorikk lagret, og du kan trygt sende vedlegg med våre meldinger. Brukerne må logge seg på for å se vedleggene du sender.

I vårt meldingssenter kan du enkelt velge hele grupper som mottakere eller sende direktemeldinger. Dette gir deg direkte kommunikasjon til ledelsen, noe som forsterker følelsen av tilknytning til selskapet. 
 

cp card image
08

Digital signering

Med Rg CapRoom har du tilgang til digital signering som gjør det enkelt for deg å sende dokumenter for signering enten via BankID eller gjennom vår egen elektroniske signering. Du kan angi en frist, hvor ofte purringer skal sendes, samt velge hvem som skal signere dokumentet. Deretter vil den aktuelle personen få beskjed om at dokumentet er klart for signering. 

cp card image
09

Dashboard

Som investor er det svært nyttig å ha innsikt i hvordan verdien på ens aksjer utvikler seg. Vi har dermed utviklet et ryddig dashboard som gir en visuell representasjon av blant annet aksjenes verdi, selskapets prisendringer, utvikling, transaksjoner, siste emisjoner og antall aksjonærer.

branding

Branding

Egen branding vil kunne bidra til å øke engasjementet blant ansatte, samarbeidspartnere og investorer. Dette vil kunne gi partnerne dine en følelse av eierskap ved å tilby dem sin egen unike portal, uten noen ekstra investeringskostnader. Dersom du ønsker å brande Rg CapRoom med selskapets eget domene kan vi hjelpe deg med det. 

fire påvirkerke

Muligheten til å påvirke

I Rg CapRoom gir vi deg, som selskapsansvarlig, investor eller styremedlem, også muligheten til å påvirke funksjonaliteten. Dersom du har forslag til funksjoner du savner eller forbedringer som kan gjøres, oppfordrer vi deg til å gi oss direkte tilbakemeldinger.


Kontakt oss

Trenger du hjelp med Rg CapRoom?Kontakt oss