Våre tjenester

services-header
services-header-mobile
services-regnskapsforing

Regnskapsføring

 • Bokføring og regnskapsføring
 • Fakturering
 • Prosjektregnskap
 • Opplæring av bilagshåndtering og rutiner forbindelse med dette
 • Lønn (se lønn)
 • Avstemming av regnskap
 • Omsetningsoppgaver for merverdiavgift
 • Økonomisk rapportering og analyse til selskapets ledelse og styre
 • Rådgivning skattepapirer og årsregnskap
 • Skattemelding for næringsdrivende
 • Integrasjoner mot andre systemer
 • Økonomistyring (se rådgivning)


Les mer

services-lonnskjoring

Lønnskjøring

Alle vet at man ikke tuller med lønn. Vi sørger for at dine ansatte får rett lønn til rett tid og at all lønnsrapportering foregår innenfor de krav som stilles av myndighetene, så sant vi får riktig grunnlag.

Dette kan vi levere på lønnsområdet:

 • Løpende lønnskjøring; fastlønn, timelønn og lignende
 • Kontroll og kjøring av reiseregninger og utlegg
 • Innrapportering A-melding (arbeidsforhold og lønnsinformasjon)
 • Innrapportering av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 • Sammenstillingsoppgave til ansatte

Vi kan også bistå med:

 • Rapportering til NAV (inntektsopplysninger, permisjoner og lignende)
 • Gjennomgang av lovpålagte forsikringer
 • Gjennomgang av lovpålagt OTP
 • Innsending av lønnsstatistikk til SSB


Les mer

services-fakturering

Fakturering

De fleste kunder ønsker å fakturere selv da de har tettest kontakt med sine kunder. Noen ganger strekker ikke alltid tiden til og da er det greit å ha oss i bakhånd. For å sikre at inntjeningen ikke uteblir.

I de regnskapssystemene vi anbefaler våre kunder faktureres og purres det direkte i systemet. Eventuelt sørger vi for integrasjon eller import av fakturafiler fra eksternt faktureringssystem. Med bruk av KID og OCR skal kundepostene oppdateres daglig.

Ved behov for inkasso har systemene integrasjon mot inkassoselskaper.

KID-nummer er et identifikasjonstall som står på fakturaen. Ved bruk av KID får man en bedre oversikt over alle innbetalingene, og kan enkelt identifisere hvem som har betalt.

OCR bidrar til en mer effektiv innkreving av innbetalinger. Innbetalingene kommer direkte inn i regnskapssystemet, også når det mangler KID på fakturaen. OCR passer alle bedrifter uansett størrelse og kundemasse.


Les mer

services-arsoppgjor

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er avslutningen av regnskapsåret. Det består av både skattepapirer og årsregnskap. Ut i fra selskapsstruktur og plikter bistår vi ditt firma med å utarbeide de dokumenter du trenger for å rapportere til myndighetene innen lovpålagte frister.

Er du revisjonspliktig, jobber vi alltid for å opprettholde god dialog med revisor. Vi bistår også med utarbeidelse av nødvendige protokoller.

Vi bistår også privatpersoner med utarbeidelse av skattepapirer. Ta kontakt hvis du har spørsmål.


Les mer

services-forretningsforsel

Forretningsførsel hos Rg Forvaltning

Det er styret som er ansvarlig for borettslagets eller sameiets økonomi og regnskapsføring. Som forretningsfører kan vi bistå med flere oppgaver som forenkler jobben din som styreleder. Dette kan bland annet være:

 • Tilgang til styret.com sin portal for en enklere styrehverdag. Portalen gir styret tilgang til blant annet å behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker, samt gir tilgang til beboerlister, regnskap og arkiv.
 • Gode, tilpassede systemer
 • Fast forretningsfører
 • Generell rådgivning knyttet til forretningsførsel
 • Beregning og innkreving av felleskostnader
 • Tertial-, halv, eller årlig rapportering etter ønske
 • Årsregnskap og tredjepartsopplysninger
 • Bistand med styrets årsberetning
 • Kommunikasjon med megler ved kjøp og salg, megleropplysninger og fakturering av eierskiftegebyrer
 • Betaling av leverandørfakturaer
 • Utbetaling av styrehonorar / kontantutlegg
 • Forberedelse av generalforsamling/sameiermøte
 • Delta på årsmøter som ordstyrer og hjelper styrene med diverse saker som bland annet innhenting av pristilbud fra leverandører
 • Forslag til budsjett


Les mer

services-radgivning

Rådgivning

Det er mange utfordringer med å drive eget firma i dag. Man skal kjenne til bransjestandarder, være god på sosiale medier, ha oversikt over HMS, GDPR og andre plikter myndighetene pålegger oss.

Vi kan heller ikke alt, men vi er sikre på at den rådgivningen dere får hos oss er korrekt. Vi har et stort fagmiljø hos oss hvor våre medarbeidere stadig kurses og deler kunnskap.

I samarbeid med Revisorgruppen Akershus AS har vi lang erfaring og spesialkompetanse innenfor disse områdene:

 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Skattefunn
 • Kapitalstyring
 • Finansiering
 • Konsern
 • Oppstart av nytt firma
 • Avvikling av firma
 • Fusjon og fisjon
 • Rapportering
 • Regnskapsanalyse
 • Controller

Vi bistår med å få regnskapet ditt opp i skyen, enten dere har intern økonomifunksjon eller er interessert i å sette regnskapet ut til oss. Vi har flere medarbeidere som kan komme ut og hjelpe dere internt.


Les mer

støttespiller

 

Juridisk bistand

Vi tilbyr juridisk bistand i samarbeid med Athene Legal og våre andre samarbeidspartnere.

Kontakt oss for en uforpliktet samtale.


Les mer